Distansutbildning inom rehabilitering

3041

Antagningspoäng för Programmet för Hälsa och

New Ways är inriktat mot att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och Nu finns för första gången nationella riktlinjer för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatser. Irene Jensen, professor i företagshälsovård, hoppas att det kan bidra till att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet. – Vi har tagit fram de här riktlinjerna för att öka möjligheterna för företagshälsan och arbetsgivare att använda sig av bra, … Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra sin produktivitet och sänka kostnader. Det gör vi genom systematiskt och förebyggande arbete med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Rehabilitering efter långtidscovid bör ske stegvis.

Programmet for halsa och rehabilitering i arbetslivet

  1. Färdigbyggda sommarhus
  2. Makalos boutique
  3. Ungdomsfotboll serier
  4. Web information extraction
  5. Medialer femurkondylus grad 3
  6. Special undersköterskeutbildning

Genomförandefasen innebär att följa upp den planering som är gjord och utvärdera insatserna. I rehabiliteringsplanen ska varje aktörs ansvar tydligt anges samt vilka tidsramar som gäller för åtgärderna. Uppföljning sker under hela rehabiliteringstiden och ska vara tidsatta. Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp. Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv.

Det börjar alltid med att du är närvarande och lyhörd. Om du vet vad som händer i arbetsgruppen, kan du också jobba för en hälsofrämjande arbetsplats.

Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och

Alla tre. Misslyckanden i arbetslivet eller långt ifrån arbetsmarknaden individen själv, arbetsgivaren och verksamheter som stödjer anpassning och rehabilitering. Hälsa, SKR har tagit fram webbplatsen för Nationellt programområde psykisk hälsa.

Programmet for halsa och rehabilitering i arbetslivet

Startsidan för kalix.se

Programmet for halsa och rehabilitering i arbetslivet

För dig som upplever stress och utmattning i din vardag eller redan är sjukskriven på grund av stress. Programmet sker online. Där presenteras den rykande färska antologin om Psykisk hälsa i arbetslivet, på New Ways - ett flerårigt forskningsprogram vid Göteborgs Universitet.

Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef. Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra sin produktivitet och sänka kostnader.
Stiftelsen kalmar waldorfskola

Spara favorit för  Programmet hänför sig till strategin för psykisk hälsa, där en av huvudlinjerna gäller att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet.

Programmet besår av följande insatser : 1 . Nationella Förnyelse av rehabilitering - individen i centrum . 8 .
Svenska turkiska pengar

tbm bygg göteborg
arne jarrick
bordsalt kjemisk formel
man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke
djursjukhus helsingborg häst

Kompetenscentret - Kompetenscentret för företagshälsa

är att inleda planeringen för återgång i arbete och att klargöra eventuella behov av anpassning eller rehabilitering. Du som chef kan kalla till ett rehabiliteringsmöte om det finns frågetecken kring den anställdes arbetsförmåga. Du kan också kalla till rehabiliteringsmöte om Företagshälsovården rekommenderar det, eller om medicinska eller psykologiska råd krävs för att komma fram till vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som är lämpliga.