Rapport - Medarbetarcentrum

684

Ledarskapshandboken - Nova futura

Längst bak finns övningar för individ- och gruppreflektion som hjälp för att utarbeta handlingsplaner. Välj ut och fokusera de teman, reflektionsfrågor och övningar som passar er bäst just nu. Att komma igång utifrån arbetsmaterialet Räkna med att arbetet med hållbarhet och hälsosamma arbetsförhållanden måste bedrivas kontinuerligt Hälsofrämjande ledarskapet är ett svårdefinierat begrepp som förenklat kan beskrivas som att vara mån om sina medarbetare samtidigt som det handlar om att må bra i sig själv, i sin ledarroll, vilket i sin tur är en förutsättning till att medarbetarnas Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker. Som stöd i arbetet har forskarna tagit fram arbetsmaterialet ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap” som används av både chefer och medarbetare, inte minst på arbetsplatsträffar.

Modeller för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

  1. Närhetskriteriet källkritik
  2. Samre skick
  3. Vingård italien ferie
  4. Inverkan vs påverkan
  5. Essviks skola matsedel
  6. Socialbidragsnormen stockholm

ledarskap och chefers upplevelse av ledarskapets betydelse, vill jag med denna studie skapa en förståelse för hur cheferna upplever sin situation. Författarens förhoppning är att studien kan bidra till att arbete vidare inom området och stärka chefer i sitt ledarskap. Modellen utgår från frågan ”Varför är vi friska” istället för ”Varför är vår sjukfrånvaro hög”. ”När det handlar om ledarskap och medarbetarskap så har vi alltid jobbat med att bilda och se till att våra chefer är personer som har koll på mer än endast deras egen arbetsuppgift. Vår egen målbild för ett hälsofrämjande ledarskap respektive medarbetarskap (se övning) Till nästa gång Syfte och huvudpunkter nästa gång. Börja även fundera på önskemål, möjligheter och former för uppföljning. ”Utcheckning” Var och en får i en mening berätta vilken bild, ord, tanke, idé den tar med sig från denna träff.

3F-Ledarutveckling i Hälsofrämjande ledarskap (IVA). Medarbetarskap och ledarskap. Hälsa och arbetsglädje.

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser - Umeå kommuns

Ett gott ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål. synsätt utgör enligt vår mening grunden till ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Ett engagerat medarbetarskap leder till ett starkt medledarskap. Vi arbetar med enkla, vardagsrelaterade och hållbara modeller och verktyg för ett  Medarbetarskap och ledarskap är varandras förutsättningar för att skapa en bra verksamhet. hälsofrämjande och förebyggande arbete uppnå hälsa och välbefinnande och på så sätt skapa de Vi använder därför olika arbetstidsmodeller.

Modeller för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte

Modeller för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Det goda ledarskapet. Ledarskap och medarbetarskap – ett samspel för utveckling? Hållbart chef och  finansieringSociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande inom vård och omsorgHälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom  Grundtankar kring samverkan - vilka frågor ska vi samverka kring? • Om samverkan i lag och avtal. Ledarskap och medarbetarskap i en samverkanskultur.

Dialogkort Det finns så kallade dialogkort om medarbetarskap och ledarskap som till exempel kan användas för att samtala i ledningsgrupp eller medarbetargrupp. I grunden förenar vi en affektiv neurovetenskaplig forskning med positiv psykologi som tydligt har en hälsofrämjande inriktning på ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling. Med verktyg, modeller, teorier och forskning samlar vi erfarenhet och kunskap om hur organisationer och företag uppnår verksamhetsnytta för en större helhet. Existentiellt ledarskap - hälsofrämjande ledarskap inför ett nytt paradigm Engelsk titel: Existential leadership - health promoting leadership ahead of a new paradigm Läs online Författare: Rosengren, Anna Email: anna@etikiarbetslivet.se Språk: Swe Antal referenser: 12 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 14023402 • Ställer upp för andra, ger och tar emot återkoppling till kollegor och chef • Är öppen och ärlig med ett respektfullt bemötande • Bidrar med synpunkter och förslag samt respekterar och följer fattade beslut • God fysisk och psykisk hälsa för att orka med sina arbetsuppgifter 4 Policy för ledar- och medarbetarskap och resurser/förmågor och synliggöra goda prestationer. För att bli en ännu bättre arbetsplats har LiU valt att arbeta med tre strategier; att tydliggöra arbetsorganisationen, ledarskapet och medarbetarskapet, att bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats, att förbättra den sociala arbetsmiljön.
Non bank of america atm fee

En hälsofrämjande ledare skall även främja en hälsofrämjande arbetsmiljö- och kultur. Ett effektivt ledarskap kan beskrivas som ett gott ledarskap och är gynnsamt både för medarbetare och organisation (Ljusenius & Rydqvist, 2001). Faktorer som är avgörande för medarbetarnas framgång är välbefinnande, kompetens och motivation, vilket tillsammans med ett gott ledarskap stärker medarbetarnas initiativförmåga och entusiasm.

4. ÅtgÄrder/ aktiviteter hur ska vi gÖra fÖr att nÅ Önskat lÄge? aktivite-.
Överaktiv tarm symtom

olearys linköping storlek
värde bil inbyte
stamceller fördelar och nackdelar
lm ericsson telephone company stock
amazon business intelligence

Course syllabus - Hälsofrämjande arbete i arbetslivet, 7,5 hp

Professor i Arbetsvetenskap. Docent i Ergonomi. Sociologi  Ledarskap Vidareutveckla era ledare i deras roll. Ett gott ledarskap, tydligt och coachande, är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra en betydande skillnad  Tillämpa hälsofrämjande teorier och modeller för att planera, genomföra och följa upp hälsofrämjande Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap.