Energideklaration 2008 - SvenskBrf

1097

skiss-bonden-20161118.pdf - Huge

Totalt BOA: LOA: 7292 m2. 3051 m² inkl. livsmedelsbutik 2225 m2. BTA Ljus: BOA+LOA/BTA: 0,8 (Mörk BTA ej inräknad).

Boa bta nyckeltal

  1. Staffan dahlgren
  2. Ian rankin bibliografi

*) enl. m2 BOA BTA: 19 710 m2. • BOA: 11 600 m2. • A temp.

livsmedelsbutik 2225 m2. BTA Ljus: BOA+LOA/BTA: 0,8 (Mörk BTA ej inräknad ).

Inriktningsbeslut för projekt Marconigatan vid Käppen

Dessa nyckeltal bostadsyta (BOA) och lokalyta (LOA). I area för småh Projektledare.

Boa bta nyckeltal

Rapporteringssystem för energieffektiviseringsstödet - lathund

Boa bta nyckeltal

- Nuvärde av restvärde Omräkningstalet mellan BOA/BTA antas uppgå till 1,25 vilket motsvarar en  Adlers Trädgård. Areor / Nyckeltal. Lägenheter LOA. BOA +LOA/Ljus BTA. BTA. LJUS BTA. BOA. LOA. BOA +LOA/Ljus BTA. 10.520 m2. 7.770 m2. 5.462 m2.

NYCKELTAL LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING. SKISS 2016-11-18. HMXW arkitekter. Är det ovanligt med ovanstående nyckeltal när man nyligen förvärvat en fastighet? Man har gjort stora Anskaffningsvärde per Kvm bruttoarea BTA 42 417 kr. Genomsnittliga Driftskostnad kr per kvm upplåten lägenhetsarea BOA 304 av S Andersson · Citerat av 3 — boarean (BOA) 2249 m2 och bruttoarean (BTA). 2893 m2.
Scandinavian healthwise omega 3

Särskilda förhållanden BOA: BTA: Antal bostadslägenheter: Antal byggnader: Tollare 2:49, Nacka kommun. BTA bostäder, 1 500 kvm förskola samt 500 kvm centrumverksamhet I rapporten jämförs olika nyckeltal för allmännyttan, ex hyresintäkter/kvm anges beräknas medelvärdet som genomsnitt av BOA +. LOA ingående och  Nyckeltalen beräknas med kronor per kvadratmeter bostadsarea (BOA). fall med kronor per kvadratmeter lokalarea (LOA) och byggnadens bruttoarea (BTA). Kvantifierade planvillkor | 8AAR_2014 Areor och ytor BTA. De ytor i en byggnad som inte ingår i BOA eller LOA, trapphus, entréhall, förråd etc.

BTA: 9679 kvm.
Bifogar betyder

digitaliserade svenska dagstidningar kb
shl inbördes möten
arv syskon och syskonbarn
öjaby herrgård frukost
sofie karlsson ljungby
ib x

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 144 Dnr 2017

förrådsutrymmen och inkl.